SPOLUPRACUJEME

„Škola se společně podílí na tvorbě bezpečného a radostného prostředí, respektuje a pečuje o vztahy. Směřuje k zodpovědnosti za sebe sama a své okolí..“

Naše škola


„Usilujeme o žití toho, čeho chceme dosáhnout s dětmi - o radost a pohodu, ale i pracovní zápal a nasazení..“Učitel naživo


Program Virtual Exchange propojuje studenty ze zemí celého světa. Studenti pracují na projektech zabývajících se tématy spojenými s Cíli udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals). Školy si navzájem sdílejí průběh svých projektů prostřednictvím platformy Moodle a Zoom konferencí.

United Planet

https://www.unitedplanet.org

virtual exchange program

Doporučujeme se podívat na zajímavé weby

Psaní všemi deseti

www.psanihrave.cz/skoly

Web o podnikání

www.muzespodnikat.cz

Jeden svět na školách

www.jsns.cz

Nadané děti

www.nadanedeti.cz

Dějepis v 21. století

www.dejepis21.cz

Seznam škol