Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek

Druhé kolo přijímacích zkoušek

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do prvního ročníku oboru 78-42-M/06 - Kombinované lyceum se bude konat 11.5.2022 od 14.00 do 17.00.

Školní přijímací zkouška již neobsahuje žádný test, jedná se o interakci ve skupině a samostatný písemný projev (úvaha).

Body uchazečům přidělí nejméně tříčlenná komise pedagogů jmenovaná ředitelem školy na základě:

  • sledování účasti uchazeče na společných aktivitách během přijímací zkoušky

V obou formách bude komise hodnotit zejména:

  • studijní předpoklady uchazeče
  • aktivní přístup ke studiu, životu na škole i v mimoškolních aktivitách
  • schopnosti spolupráce ve skupině

Pro účast ve druhém kole je třeba

  • odevzdat papírovou přihlášku na SŠ
  • vyplnit online přihlášku
  • doložit výsledky Cermat zkoušek z 1. kola.

V pátek 6.5. je ve škole ředitelské volno, přihlášky tedy noste až v příštím týdnu.

Přihlášky je možné odevzdat od čtvrtka 5.5.2022 do pondělí 9.5.2022 do 10.00.


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 16. 05. 2022 ve 14:00 dle registračních čísel žáků.

Časový rozpis konání druhého kola přijímací zkoušky:


Praha, 3. ledna 2022

Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do prvního ročníku oboru 78-42-M/06 - Kombinované lyceum. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 20.

Stanovuji následující jednotná kritéria přijímání: budou přijati uchazeči na základě souhrnného zisku bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.


Jednotná přijímací zkouška se koná v termínu 12. a 13. dubna 2022, náhradní termín se koná 10. a 11. května 2022.

Osoby, které splňují zákonné podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury (získaly předchozí vzdělání na škole mimo území ČR) budou v této části zkoušky hodnoceny komisí na základě pohovoru.

Stanovuji školní přijímací zkoušku, která se bude konat v úterý 19. dubna 2022 a v pátek 22. dubna 2022.

Školní přijímací zkouška již neobsahuje žádný test, jedná se o interakci ve skupině a samostatný písemný projev (úvaha).


Body uchazečům přidělí nejméně tříčlenná komise pedagogů jmenovaná ředitelem školy na základě:

  ● sledování účasti uchazeče na společných aktivitách během přijímací zkoušky 

  ● osobního pohovoru s uchazečem

V obou formách bude komise hodnotit zejména:

  ● studijní předpoklady uchazeče

  ● aktivní přístup ke studiu, životu na škole i v mimoškolních aktivitách

  ● schopnosti spolupráce ve skupině


Ke studiu je možné přijmout pouze uchazeče, kteří splní předpoklady stanovené právními předpisy:

  ● Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky předložením vysvědčení z posledního ročníku a posledního pololetí (předkládá se při zahájení vzdělávání na střední škole).

  ● Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.

  ● Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání.

Mgr. Štěpánka Rajchlová

ředitelka školyJak se přihlásit

KONTAKT

Naše Lyceum
Rostovská 1481/2a, 106 00 Praha 10

Telefonní číslo
+420 731 869 414

E-mail:

skola@naseskolapraha.cz