LIDÉ VE ŠKOLE

Mgr. Štěpánka Rajchlová

Ředitelka školy

V Našem lyceu pracuji ve vedení a každý den se snažím, aby bylo ve škole všem dobře - žákům i vyučujícím - a aby měli všichni ke své práci a vzdělávání vše, co potřebují.

Kromě toho se snažím učit češtinu tak, 
aby ji měli všichni rádi.

KONTAKT:

+420 605 879 135

stepanka.rajchlova@naseskolapraha.cz


Mgr. Alena Steinerová

Angličtina, zástupkyně ředitelky


KONTAKT:

alena.steinerova@naseskolapraha.cz

Ing. Veronika Baďurová

Vedoucí kanceláře


KONTAKT: 

+ 420 731 869 414

kancelar@naseskolapraha.cz

Kancelář: pondělí až pátek 8,30 - 12,30Martin Bureš

Fyzika, Zeměpis


KONTAKT:

martin.bures@naseskolapraha.cz

Ivan Čermák

Psychologie


KONTAKT:

ivan.cermak@naseskolapraha.cz

Daouda Gueye

Francouzština


KONTAKT:

daouda.gueye@naseskolapraha.cz

Ing. Dana Hájková

Chemie, Zeměpis, Fyzika

Se zákony přírodních věd se setkáváme každý den a moje role je Vám ukázat, že určitě není čeho se obávat.


KONTAKT:

dana.hajkova@naseskolapraha.cz

Mgr. Vojtěch Hodboď

Komunikace

Média jsou všude kolem nás a fungování naší společnosti je na médiích stále více závislé. Proto se snažím žákům Lycea pomáhat objevovat a reflektovat roli médií v jejich životě tak, aby se učili maximalizovat pozitiva a minimalizovat rizika s médii spojená.


KONTAKT:

vojtech.hodbod@naseskolapraha.cz

Veronika Holcová

Estetická výchovy - hudební a dramatická výchova

Je mi ctí, že můžu zprostředkovávat studentům lycea svět umění, a být jimi zároveň obohacena o nové podněty.


KONTAKT:

veronika.holcova@naseskolapraha.cz

Martin Hrubý

Práce s obrazovým materiálem


KONTAKT:

martin.hruby@naseskolapraha.cz

Jakub Kašpar

Matematika

Matematiku se nejde jen naučit nazpaměť - je třeba ji pochopit a aktivně se jí věnovat. A přesně k tomu se snažím studenty vést a motivovat. Mým cílem je vytvořit jim v hodinách přátelské prostředí, ve kterém se nebojí přemýšlet, zkoušet nové postupy a trénovat logické a abstraktní myšlení.


KONTAKT:

jakub.kaspar@naseskolapraha.cz

Masha Malinskaya

Španělština

Veronika Matoušková

Ekonomie

Agáta Molčanová

Výtvarná výchova

Honza Peterka

Informatika


KONTAKT:

jan.peterka@naseskolapraha.cz

Kristýna Svatá

Český jazyk a Literatura


KONTAKT:

kristyna.svata@naseskolapraha.cz

Shannan Thorpe

Anglická konverzace

I believe that everyone has a story to tell, so I'm here to help students feel comfortable finding and using their "English voice" to tell it. 


KONTAKT:

shannan.thorpe@naseskolapraha.cz

Ondřej Voska

Dějepis a Občanská výchova